ONLINE VACANCY PUBLICATION SYSTEM

How to apply online application ?

online application steps.pdf 474.04 KB
यो अनलाइन प्रणालीबाट अहिले कुनै विज्ञापन प्रकाशन भएको छैन् ।

क्षिरेश्‍वरनाथ नगरपालिकाबाट कुनै प्रकारको विज्ञापन प्रकाशन नभएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ  । यो प्रणालीमा अहिले देखिएको विज्ञापन अनलाइन विज्ञापन प्रणालीको जाँचको लागि मात्र बनाइएको छ । यसमा भएको विज्ञापनमा निवेदन नगर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।